1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับนายวศิน จิรวัฒธิติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช สมาชิกสภา และพนักงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช จากจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการปฏิบัติงานเสริมสร้างความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting