1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลใหม่ซึ่งได้รับโอน ย้ายมาใหม่ใน 1 ตำแหน่ง นางจุฑาทิพย์ ยืนยง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงค์ชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลใหม่ซึ่งได้รับโอน ย้ายมาใหม่ใน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ นางจุฑาทิพย์ ยืนยง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในการเริ่มต้นสถานที่ทำงานใหม่ในครั้งนี้
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการเจ้าหน้าที่
Secured by Siteground Web Hosting