1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว ในการศึกษาดูงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)


วันที่ 10 พฤษภาคม  2566  เวลา 09.00 น  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายเจริญ สมจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว ซึ่งได้นำเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เข้าศึกษาดูงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting