1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโซ่พิสัยในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน


วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางศศิธร แจ่มวัย ประธานกรรมการชุมชนชลประทาน,  ผศ.ดร.อนุชา เพียรชนะ ผู้จัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ นำโดยนางฐิติรัตน์ ธำรงค์ทวีสิน รองนายกเทศมนตรีตำบลโซ่พิสัย ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนชลประทาน ภายใต้โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting