1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2556

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม   ณ  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  ได้มีงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 3/2556 โดยมีนายวันชัย  สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายวีระวัฒน์  ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธรประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 780 เทศบาลใน 20 จังหวัด  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting