1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลับภูมิลำเนา


วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นางสาวปาริยา วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย ที่มีความประสงค์ให้หน่วยงานส่งกลับภูมิลำเนา โดยทั้ง 2 ราย ได้รับความช่วยเหลือเป็นค่าเดินทางจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และมีว่าที่ ร.อ.อภิรัฐ อรรถบลยุคล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมส่งผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลับภูมิลำเนาในวันนี้

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ


  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting