1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ จ.สุโขทัย ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองวารินชำราบ

  คณะองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ จ.สุโขทัย ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองวารินชำราบ  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้นายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากงค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ จ.สุโขทัย นำโดยนายอดุลย์ ขวัญนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารงานภายในท้องถิ่น ในการนี้นายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ได้ตอบข้อซักถามต่างๆในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของทางเทศบาล


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting