1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2557


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถจักรยานรณรงค์ต่อต้านความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและนำขบวนจักรยานสัญจรไปตามถนนในเขตเทศบาลเมือง วารินชำราบเพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนให้เกิดการเฝ้าระวัง ถึงปัญหาและสร้างค่านิยม"ไม่เพิกเฉย"ต่อความรุนแรงที่มีต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันรงรณงค์ยุติความรุนแรง


ณัฐพล  ทิพยรส ข่าว/ภาพ  งานประชาสันพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting