1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ กำลังพลพัน 3 ร.6 จิตอาสาอำเภอวารินชำราบ และอาสาสมัครอปพร. ติดตามการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนหาดสวนสุข


วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยกองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ  กำลังพลจาก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6, จิตอาสาอำเภอวารินชำราบ และอาสาสมัคร อปพร. เข้าติดตามการดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยภายในชุมชนหาดสวนสุข  ที่ได้รับการสนับสนุนการซ่อมแซมจากธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)  ในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองช่าง
Secured by Siteground Web Hosting