1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566  เวลา 9.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน ณ อาคารสำนักงานใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบราบ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 53  ราย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการเจ้าหน้าที่
Secured by Siteground Web Hosting