1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยซึ่งได้อพยพขึ้นมาอาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

วันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.มนต์สง่า ลีลาศสง่างาม หัวหน้าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยซึ่งได้อพยพขึ้นมาอาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล, จ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,นางสาวปาริยา วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนางพยอม ถิรมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบ ซึ่งทางเทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งพร้อมทั้งจัดเตรียมเต๊นท์และเครื่องอุปโภค บริโภค รองรับผู้ประสบอุทกภัยที่อพยพขึ้นมาอาศัยชั่วคราว และเตรียมรับสถานการณ์หากเกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชน ซึ่งหากประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 045 321523 และ 045 321999 หรือสายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานป้องกันฯ

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting