1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ริมน้ำเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย


วันที่ 17 กันยายน 2566 งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผ่านรถแห่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ริมน้ำ ได้แก่ ชุมชนเกตุแก้ว (โซนล่าง), ชุมชนท่าบ้งมั่ง, ชุมชนดีงาม, ชุมชนหาดสวนยา, ชุมชนหาดสวนสุข และชุมชนท่ากอไผ่ เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย โดยให้เตรียมขนย้ายสิ่งของ ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมสำหรับอพยพ เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ( 17 ก.ย. 66) ระดับน้ำมูลที่สถานี M7 วัดได้ 6.38 เมตร ร.ส.ม. (111.38 ม.รทก.) อยู่ในระดับเตือนภัย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวานนี้ 0.22 เมตร เหลืออีก 0.62 เมตร ร.ส.ม. ถึงระดับตลิ่ง 7.00 ม. ร.ส.ม. (112.00 ม.รทก.) จึงได้ออกประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม

ขณะเดียวกัน วันนี้ได้มีประชาชนบางส่วนจากชุมชนเกตุแก้ว และชุมชนท่าบ้งมั่ง อพยพมายังศูนย์พักพิงชั่งคราวโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว โดยทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่ เต๊นท์ ไฟฟ้า ไว้คอยรองรับประชาชน หากประชาชนท่านใดที่ต้องการอพยพ หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 4532 1523, 0 4532 1999 หรือ สายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Secured by Siteground Web Hosting