1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ และตัวแทนผู้ประกอบการคลาดสดเทศบาล เข้ารับการอบรมการใช้และตรวจสอบเครื่องชั่ง ตวง วัด


วันที่ 15 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศกิจ นำโดย น.ส.เบญจวรรณ ผิวผ่อง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และตัวแทนผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาล เข้ารับการอบรมการใช้และตรวจสอบเครื่องชั่ง ตวง วัด จากเจ้าหน้าที่หน่วยเครื่องชั่ง ตวง วัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตามโครงการสายตรวจอาสา DIT "ตลาดเครื่องชั่งมาตรฐาน ราคาเที่ยงธรรม" พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน ยังได้ออกตรวจสอบเครื่องชั่งภายในตลาดสดเทศบาล 1 ด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting