1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผู้ได้รับรางวัลธิดาท้องถิ่นประจำปี 2557 เดินมาเยี่ยมและมอบใบประกาศนียบัตรแก่เทศบาลเมืองวารินชำราบในฐานะผู้ให้การสนับสนุน


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.30 น. นายกริชชัย  ศิลปรายะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี  ได้นำผู้ได้รับรางวัลธิดาท้องถิ่นประจำปี 2557 ได้แก่ น.ส.ภัทรธนิฐ  บุญสะอาด ธิดาท้องถิ่น 2557 จากเทศบาลตำบลแสนสุข, น.ส.กิ่งฟ้า พันธ์พิพัฒน์ รองอันดับ 2 ธิดาท้องถิ่น 2557 จากเทศบาลตำบลห้วยขะยุง และน.ส.พรพิมล  ศรีพัทยากร ขวัญใจท้องถิ่น 2557 จากอบต.โคกสว่าง เข้าเยี่ยมและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เทศบาลเมืองวารินชำราบในฐานะผู้ให้ การสนับสนุนการประกวดธิดาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557 โดยมีนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนรับมอบ


งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting