1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา จากจ.ปทุมธานี ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอาชีพและกลุ่มสตรีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบโดยนายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีวรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล  ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์  วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, น.ส.สุนทรี  บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง, นางพฤกษา  ตั้งกิจวนิชกุล รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายมานะ  สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และพนักงานเทศบาล ได้ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา จ.ปทุมธานี นำโดยนายวิสานท์  แสวงหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา ซึ่งได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่และพนักงาน เดินทางศึกษาดูงานด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองวา รินชำราบตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจริยธรรมในการทำงานและการ บริการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการนี้นายคำพอง  เทพาคำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายสรุปการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาตาม เศรษฐกิจพอเพียง ก่อนที่ทางคณะศึกษาดูงานจะได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหนองตาโผ่น เพื่อเยี่ยมชมการสาธิตวิธีการทอผ้าแบบโบราณ และสินค้าที่ได้จากการส่งเสริมอาชีพในชุมชน


งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting