1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสุวิมล  ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางพฤกษา  ตั้งกิจวนิชกุล รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ, นางอุไร  ซามาตย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, นายสุรศิริ  อรุณฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง, นายมานะ  สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน , นางประคอง  จำปาแพง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง จ.ชลบุรี  นำโดยนายบุญยัง  ไพรวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง ซึ่งได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.  พนักงาน และผู้ใหญ่บ้าน เดินทางมาศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูล ฝอยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการฝึกอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ศักยภาพและประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ทางคณะยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องประชุมสภาเทศบาลด้วย


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting