1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมโครงการหมู่บ้านศีลธรรม นำไปสู่หมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village ประจำปี 2567


วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ วัดดอนงิ้ว ชุมชนดอนงิ้ว  นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมกับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และชาวชุมชนดอนงิ้ว  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ และทาสี วัดดอนงิ้ว (ชุมชนดอนงิ้ว) ตามโครงการหมู่บ้านศีลธรรม นำไปสู่หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี 2567

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  หมู่บ้านยั่งยืน
Secured by Siteground Web Hosting