1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

มอบเงินช่วยเหลือประชาชนให้แก่ครอบครัวที่มีบุคคลในบ้าน เสียชีวิตขณะเกิดเหตุอุทกภัย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ,น.ส.ปริยา วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนให้แก่ครอบครัวที่มีบุคคลในบ้าน เสียชีวิตขณะเกิดเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา
  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting