1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


วันที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมไพรผยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ได้ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี  2557 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวันชัย  สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งคณะของเทศบาลเมืองวารินชำราบได้ถวายพานพุ่มเงินและพานพุ่มทองเพือเป็น การถวายราชสักการะ ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 6 เมษายน ของทุกปีเป็นวันจักรี และวันพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงก่อตั้งราชวงศ์จักรีอัน เป็นที่รักและเคารพของปวงชนชาวไทยมาจนตราบเท่าทุกวันนี้


งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting