1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดความเรียบร้อย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม รักษาความสะอาด เตรียมพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้กำหนดให้มีการจัดพิธีการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ (ช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567)

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting