1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 เน้นย้ำยึดหลัก "ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที" ในการแก้ปัญหาประชาชนในท้องถิ่น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยดร.รุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 1  เน้นย้ำยึดหลัก "ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที" ในการแก้ปัญหาประชาชนในท้องถิ่น   โดยมีนายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2567 ณ โรงแรมพี.ซี.แกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-16  กุมภาพันธ์ 2567  โดยมี นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยปลัดจังหวัดสกลนคร  หัวหน้าส่วนราชการ  นายกเทศมนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ  นายวิสูตร จงชีวณิชย์ ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กล่าวรายงาน   มีผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล จาก 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting