1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเดินทางมาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเดินทางมาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายประเสริฐ ไทยอุดมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย ได้นำหัวหน้าส่วนการงานและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการนี้นายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีได้ให้เกียรติมาต้อนรับแก่คณะศึกษาดูงาน


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting