1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 84 ซอย 6 ชุมชนดอนงิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigding)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Secured by Siteground Web Hosting