1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและเจ้าหน้าที่สำนักนโยบายและแผนเข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน


วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาเทศบาล นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นายศุภฤกษ์ สงวนรัษฏ์ ผู้อำนวยการกองช่าง, นางธิติมา โคตรุโร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและเจ้าหน้าที่ สำนักนโยบายและแผน ซึ่งได้มาเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันของเทศบาลเมืองวารินชำ ราบเพื่อดำเนินการต่อยอดและพัฒนาโครงการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันให้มี ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งในห้องรับรองได้มีการบรรยายสรุปถึงกระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน ของทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ จากนั้นนายนิติพันธ์ แสนสุข ได้นำคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปขยะพลาสติกเป็น น้ำมัน และส่วนต่างๆภายในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting