1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย)มาดำรงในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับพนักงานเทศบาลที่รับโอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่งยังเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวจรุงศรี  มั่นทองพิทักษ์  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข โอน(ย้าย) มาจากเทศบาลเมืองแจระแม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเพื่อนพนักงานจากเทศบาลเมืองแจระแม  มาร่วมแสดงความยินดีในการโอน(ย้าย)ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองการเจ้าหน้าที่
Secured by Siteground Web Hosting