1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่ขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ วันที่ 1

วันที่ 8 เมษายน 2567 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่ขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้แก่

ขบวนที่1 ขบวนแห่ชุมชนบ้านแหลมทอง ชุมชนหนองบก ชุมชนอยู่เย็น ชุมชนคำน้ำแซบ

ขบวนที่ 2 ขบวนแห่ชุมชนวัดวารินฯ ชุมชนห้าแยก ชุมชนชลประทาน ชุมชนแสนสำราญ

ขบวนที่ 3 ขบวนแห่ชุมชนบ้านหนองตาโผ่น ชุมชนหนองกอก ชุมชนบ้านสวนวาริน

ขบวนที่ 4 ขบวนชุมชนบ้านกุดเป่ง หมู่ 16 และชุมชนกุดเป่งหมู่ 6

ขบวนที่ 5 ขบวนแห่ชุมชนคุ้มวัดผาสุกราม ชุมชนบ้านสุขสำราญ ชุมชนบูรณะ ชุมชนต้นแต้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting