1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคมจัดพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557


วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ ในการนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรียังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ตัวแทนของชุมชนทั้ง 28 ชุมชน เพื่อนำไปใช้ออกกำลังกายยังลานกีฬาของชุมชน  สำหรับโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนนี้จัดขึ้นเพื่อเป็น การพัฒนาขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยน การสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเมืองอย่างเป็นระบบอันจะส่งผลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชนได้ดีขึ้น โดยจะจัดให้มีการอบรมรับฟังนโยบายจากคณะผู้บริหาร และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน และจะนำคณะกรรมการชุมชนเดินทางไปศึกษาดูงานยังภาคตะวันออกในระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2557 ด้วย


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting