1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลดม จังหวัดสุรินทร์ ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน Zero Waste ณ ชุมชนชลประทาน


วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมด้วย คณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ฯ ชุมชนชลประทาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  นำโดย นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม  ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนชลประทาน ซึ่งเป็นชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบที่ประสบความสำเร็จในการลดปริมาณขยะภายในชุมชน  โดยเป็นชุมชนต้นแบบภายใต้โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ด้วยการนำขยะมารีไซเคิลผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ ถังขยะลดโลกร้อน,ไม้กวาดจากขวดพลาสติก, เสื่อจากถุงพลาสติก, ผ้ากันเปื้อนจากป้ายไวนิล, เตาชีวมวลจากหม้อหุงข้าวที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนที่จะต้องนำไปกำจัดยังโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting