1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลตำบลนามะเฟืองเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอปพร. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานจากเทศบาลตำบลนามะเฟือง จ.หนองบัวลำภู ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชำ ราบ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อนำความรู้ในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไปปรับใช้ยังพื้นที่เขตรับผิด ชอบ โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ร่วมด้วย น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางธิติมา โคตรุโร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล ให้การต้อนรับ และนายธิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาลเป็นผู้บรรยายสรุปแนวทางการบริหารจัดการขยะ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting