1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโครงการการชุมชน Zero Waste

วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ จากจ.สุรินทร์ นำโดยนายนาครินทร์ สาทิพจันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน และผู้นำท้องถิ่น เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมีนายบุญยง จินตนะกุล รองนายเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วิชญา อาจริยอาจอง หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนางธิติมา โคตรุโร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาลเป็นตัวแทนเทศบาลให้การต้อนรับ


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting