1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานนอกห้องเรียนในกระบวนการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวารินชำราบ คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 จากคณะวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายในด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบ วงจรของทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายนิติพันธุ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปให้แก่ทางคณะอาจารย์และนักศึกษาได้รับฟัง จากนั้นได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเยี่ยมชมการกระบวนการคัดแยกและบีบอัดถุง ขยะพลาสติกเพื่อเตรียมขาย กระบวนการทำงานของโรงงานกำจัดขยะติดเชื้อ และเยี่ยมชมบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting