1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ทม.วารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดโครงการ"คืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย"

วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์โอท็อปเซ็นเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นางธิติมา โคตรุโร หัวหน้าฝ่าบริหารงานสาธารณสุข รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล, สมาชิกอสม. และคณะทำงานชุมชนปลอดขยะชุมชนชลประทาน ได้ร่วมงานในพิธีเปิดโครงการ"คืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย"ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่12 อุบลราชธานี และสำนักงานทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายก อบจ.อบ.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะอันตรายจากชุมชนให้แก่ ประชาชนในจ.อุบลราชธานี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งนอกจากพิธีเปิดโครงการแล้วภายในงานยังมีการออกบูธแสดงนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting