1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนสุขสำราญ

คณะกรรมการชุมชนสุขสำราญ

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายวิฑูรย์ นามวงศ์
ประธานกรรมการชุมชน
089-716 4075
412/5 ถ.สถลมาร์ค


นายสำราญ วาจาดี
รองประธานกรรมการชุมชน
085-415 9450

41/3 ถ.เทศบาล1

นายสมหวัง ศรีเมืองทอง
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
089-286 3454
5/1 ถ.เทศบาล6


น.ส.สมหมาย นักรบ
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
089-583 2215
470 ถ.สถลมาร์ค


นางบัณฑิตา ถึงแสง

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
087-242 5356
444/1 ถ.สถลมาร์ค

นางอรุณ ยานะรมย์

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
089-189 8469
419 ถ.สถลมาร์ค
นางลัดดาวัลย์ สมบัติศิริ
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
089-014 5365
317 ถ.สถลมาร์ค
นางบังอร จิตร์สายไหม
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
045-322 359
35/1 ถ.เทศบาล1
นายอุทัย วิเศษ
กรรมการเลขานุการชุมชน
089-423 5642
393/1 ถ.สถลมาร์ค


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนต้นแต้

ทิศใต้ ติดกับเทศบาลตำบลแสนสุข

ทิศตะวันออก ติดกับมณฑลทหารบกที่ 22

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนต้นแต้, ชุมชนบูรณะ

จำนวนประชากร

ชาย 757 คน

หญิง 935 คน

รวม 1,692คน

จำนวนครัวเรือน

707 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting