1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวารินชำราบ คณะอาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน พร้อมกันนี้ยังได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเยี่ยมชมการกระบวนการคัดแยกและบีบ อัดถุง ขยะพลาสติกเพื่อเตรียมขาย กระบวนการทำงานของโรงงานกำจัดขยะติดเชื้อ และเยี่ยมชมบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting