1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,500,000 ตัว ลงลำน้ำมูล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


วันที่ 17 สิงหาคม 256 เวลา 08.30 น. ณ วัดเสนาวงศ์ นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ในนามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,500,000 ตัว ลงลำน้ำมูล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการพื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งก้ามกรามในลำน้ำมูลให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ช่วยส่งเสริมอาชีพการประมง สร้างเศรษฐกิจ และรายได้ในแก่คนในชุมชน พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด Big Cleaning Day ตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ภายในวัดเสนาวงศ์ และชุมชนท่าบ้งมั่ง โดยมีนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ ,รต.เฉลิม บรรดิษฐ์ ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 22 , ดร.ประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี , นายชลสิทธิ์ จันทร์สิงห์ นากยกสื่อมวลชนอุบลราชธานี, ผู้แทนสภาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ,คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ และชาวชุมชนท่าบ้งมั่ง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
#warincity

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting