1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผู้ว่าราชการจังหวัด นำประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรม Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่" ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พร้อมด้วยภาคเอกชน พ่อค้า สมาคม-ชมรมจักรยานต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ใน กิจกรรม  Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่"  นั้นได้เริ่มออกจากหน้าศาลากลาง จังหวัดมาทางถนนสายรอบเมือง แล้วเลี้ยวเข้าอำเภอวารินชำราบ เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้รอให้การต้อนรับและให้กำลังใจ แก่นักปั่นผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom ทุกท่าน ณ วัดป่าแสนสำราญ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าประชารัฐ และร่วมร่วมถวายผ้าไตรจีวร จากนั้นได้ปั่นจักรยานต่อผ่านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ข้ามสะพานเสรีประชาธิปไตย เข้าทุ่งศรีเมืองเป็นจุดสุดท้าย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting