1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ต้อนรับและให้กำลังใจขบวนนักปั่นจักรยาน กิจกรรม "ปั่นรวมใจภักดิ์ รักในหลวง” Bike For King

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล รอให้การต้อนรับและให้กำลังใจ นักปั่น พ่อค้า สมาคม-ชมรมจักรยานต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก และกิจกรรม"ปั่นรวมใจภักดิ์ รักในหลวง Bike For King" ทุกท่าน ณ บริเวณ ทุ่งคำน้ำแซบ โดยเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้จัดจุดถ่ายภาพเช็คอิน,สนับสนุนตั้งจุดบริการน้ำดื่ม และจัดจุดแวะพัก จากนั้นได้ปั่นจักรยานต่อผ่านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ข้ามสะพานเสรีประชาธิปไตย เข้าทุ่งศรีเมือง และมุ่งหน้าไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นจุดสุดท้าย ซึ่งกิจกรรมโครงการใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  สำนักปลัดฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting