1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ จังหวัดบังกาฬ ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการธรรมาภิบาล

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล และนางศิริณญา รัตนะกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ให้การต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ นำโดยนายสุวรรณ กุมภิโร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ ซึ่งได้นำผู้นำชุมชน และผู้สูงอายุโรงเรียนปริญญาชีวิตเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพและผู้อายุในเขตเทศบาล

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  สำนักปลัดฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting