1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างทีมจังหวัดอุบลราชธานี – ทีมจังหวัดยโสธรวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างทีมจังหวัดอุบลราชธานี – ทีมจังหวัดยโสธร  โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ,ลูกจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยอำเภอวารินชำราบ และเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้ให้การต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากจังหวัดยโสธร นำโดยนายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ ผลการแข่งขัน เสมอ 1:1 จากนั้นได้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ หอประชุมประชาวาริน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ พบปะพูดคุย เกิดความความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  สำนักปลัดฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting