1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ซึ่งโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล, น.ส.สุนทรี บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง, นายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง, นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับนางรุ่งนภา ทับหนองฮี ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ซึ่งได้โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยจะมาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล โดยมีนายอเนก พัฒนงาม  รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน และเพื่อนพนักงานมาร่วมส่งนางรุ่งนภา ทับหนองฮี ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในการเริ่มต้นสถานที่ทำงานใหม่ในครั้ง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  สำนักปลัดฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting