1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา16.00 น. น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ,นางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล ได้ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเตรียมพร้อมด้านสถานที่ การอำนวยความสะดวก มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด การจราจรเส้นทางการเสด็จฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  สำนักปลัดฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting