1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายกเทศมนตรีให้โอวาทแก่นักกีฬาที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.ครั้งที่ 37 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ จังหวัดระยองประจำปี 2562

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทำงานคณะผู้บริหารเทศบาล คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ฝึกสอนกีฬา ได้นำนักกีฬาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าพบและรับฟังโอวาทจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปี2562 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ที่จังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ 7 - 14 ธันวาคม 2562 ในการนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารมอบเบี้ยเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นักกีฬาในการแข่งขันกีฬานำชัยชนะกลับมาสู่เมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting