1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ถนนเทศบาล73 (ถนนประชาสันติ) และโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ถนนเทศบาล 75 และถนนเทศบาล 75 ซอย 10

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณวัดเสนาวงศ์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ถนนเทศบาล73 (ถนนประชาสันติ) และโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ถนนเทศบาล 75 และถนนเทศบาล 75 ซอย10 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่บริเวณโครงการ เพื่อประกอบการดำเนินโครงการโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบรายการให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนภายในชุมชนต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่าง
Secured by Siteground Web Hosting