1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบ วงจรของทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 71 คน จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายในด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบ วงจรของทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปให้แก่ทางคณะอาจารย์และนักศึกษาได้รับฟัง จากนั้นได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเยี่ยมชมการกระบวนการคัดแยกและบีบอัดถุง ขยะพลาสติกเพื่อเตรียมขาย กระบวนการทำงานของโรงงานกำจัดขยะติดเชื้อ และเยี่ยมชมบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองช่างสุขาภิบาล

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting