1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บ้านเลขที่33/2 ถ.เทศบาล22 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ตัวแทนสำนักงานกาชาดจังวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยบ้านเลขที่33/2 ถ.เทศบาล22 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ ซึ่งมีนางบุญเพ็ง คุ้มผล เป็นเจ้าของบ้าน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา  พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นการปลอบขวัญในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้มอบหมาย นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, น.ส.สุนทรี บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง , และนายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการและสังคม

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting