1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา ประจำปี 2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ศาลาชุมชนท่าบ้งมั่ง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็ก เยาวชนนอกสถานศึกษา สร้างกระแสให้สังคมเกิดความตระหนักและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งในการอบรมได้รับเกียรติจาก คุณวงค์เดือน จันทะแสง ครูกศน.อำเภอวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การส่งเสริมเรียนรู้และการพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มวัยรุ่น , ทีมวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ ให้ความรู้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และคุณเบญจวรรณ กิ่งคำ กลุ่มอาชีพชุมชนอยู่เย็น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมระยะสั้น เป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สำหรับในพิธีเปิดโครงการนั้นได้รับเกียรติจากนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีมาเป็นประธาน พร้อมด้วย นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล และนายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการและสังคม

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting