1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมภายในเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 การกำหนดเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
3 เปิดประสบการณ์ใหม่กับ FreeWiFi by Warincity
4 ประกาศ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบ เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรฯในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
5 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
6 เตือนระวัง!โรคไข้ดิน
7 เตือนระวัง! โรคฉี่หนู
8 ตักบาตรหลวงพ่ออลงกตวัดพระบาทน้ำพุ 1 ต.ค.65
9 แผนปฏิบัติการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2565
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting