1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
101 ประชุมการรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563
102 ต้อนรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
103 ประชุมจัดการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ในเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปี2563
104 พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2562
105 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563
106 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563
107 พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2562
108 สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
109 กิจกรรมพิธีอวยพรคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563
110 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จังหวัดขอนแก่น เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
111 หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลเข้าอวยพรนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายเกิดวันที่ 15 ธันวาคม
112 หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลเข้าอวยพรนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 2562
113 เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานกาชาด รวมน้ำใจให้กาชาดจังกวัดอุบลราชธานี
114 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
115 ต้อนรับ คณะกรรมธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ สถานการณ์อุทกภัย การบรรเทาและการพื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
116 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมงานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
117 ประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี
118 ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ซึ่งโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
119 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
120 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting