1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช” ประจำปี 2566
42 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2566
43 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเกาะช้างในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี
44 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าตรวจประเมินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566
45 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566
46 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
47 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างวินัย การรักษาวินัย และการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ 2566
48 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2566
49 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
50 ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566
51 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมซ้อมรำ "231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม"
52 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
53 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมคืนร่มป่า ปฏิบัติบูชาร่มธรรม
54 ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ (รอบที่ 3)
55 ตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ (รอบที่ 2) สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566
56 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566
57 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566
58 ลงพื้นที่หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครองให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน
59 โครงการฝึกอบรมสัมมนา “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี”ประจำปี 2566 วันที่ 2
60 โครงการฝึกอบรมสัมมนา “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี”ประจำปี 2566สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting