1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
401 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางเมือง สมุทรปราการ
402 คณะกรรมการฯ เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ (Core team) ประจำปี 2557
403 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 กับทางจ.อุบลราชธานี
404 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ จ.ขอนแก่น เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
405 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
406 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงานภาพรวมการบริหารงานภายใต้ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
407 หน่วยงานในอ.วารินฯรวมพลังสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แก่พี่น้องประชาชน
408 นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เนื่องในโอกาสกับเข้ารับตำแหน่ง
409 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี
410 คณะกรรมการโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่นประจำปี 2557 เข้าตรวจประเมินสำนักทะเบียนฯ รอบแรก
411 ประชุมซักซ้อมการเตรียมเสนอผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2557
412 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมงานราชพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557
413 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเดินทางมาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
414 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศรมหาราชประจำปี 2557
415 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2557
416 เทศบาลเมืองวารินชำราบทำพิธีบวงสรวงศาลปู่เดช เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2557
417 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดเนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2557
418 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกิจกรรมท้องถิ่นร่วมใจรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีในเทศกาลสงกรานต์
419 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
420 การประชุมคัดเลือกประธานสภาเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นกรรมการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting